Медиатор Росица Тодорова - Рангелова

Кратко представяне

Спорове, по които провежда медиация
Семейни, съсобственост и делби, вещноправни спорове, непозволено увреждане, търговски, трудови и потребителски спорове.
Професия, образование и опит, включително в сферата на разрешаването на спорове
Адвокат в САК, Висше юридическо образование, Магистър по право. Стаж от 1997 г.
Работни езици за медиация
Български език
Правила за организиране и провеждане на медиация
Виж документа
Tарифа за провеждане на медиация
Виж документа
Контакти
гр. София

Бул. "Христо Ботев" № 48, ет. 4, кантора 405, тел. 0889519987, e-mail: lawyer.todorova@abv.bg