Медиатор Анета Енчева

Кратко представяне

Спорове, по които провежда медиация
Търговски, имотни, договорни, семейни и трудови спорове.
Професия, образование и опит, включително в сферата на разрешаването на спорове
Инженер. Сертифициран медиатор от 2017 г.
Работни езици за медиация
Български език
Правила за организиране и провеждане на медиация
Виж документа
Tарифа за провеждане на медиация
Виж документа
Контакти
гр. София

1463 София ул. "Порто Лагос" № 1; тел. + 359 895 72 18 13; e-mail: aen4eva@gmail.com