Медиатор Нели Каменова

Кратко представяне

Спорове, по които провежда медиация
МЕДИАЦИЯТА е удачна за прилагане при търговски, имотни, договорни, семейни и трудови спорове.
Професия, образование и опит, включително в сферата на разрешаването на спорове
сертифициран медиатор от 2017 г.
Работни езици за медиация
български
Правила за организиране и провеждане на медиация
Виж документа
Tарифа за провеждане на медиация
Виж документа
Контакти
гр. София

ул. Порто Лагос 1 089/ 6627137 nelly.n.kamenova@gmail.com