Медиатор Росица Тодорова Тодорова - Рангелова

Кратко представяне

Спорове, по които провежда медиация
Семейни дела, съсобственост и делби, непозволено увреждане, търговски и трудови спорове, потребителски спорове и др.
Професия, образование и опит, включително в сферата на разрешаването на спорове
Адвокат, висше юридическо образование, магистър по право. Стаж от 1997 г.
Работни езици за медиация
Български и руски език.
Правила за организиране и провеждане на медиация
Виж документа
Tарифа за провеждане на медиация
Виж документа
Контакти
гр. София

Бул. "Христо Ботев", № 48, ет.4, кантора 405, тел. 0889519987, e-mail: lawyer.todorova@abv.bg