Медиатор Севдалина Александрова

Кратко представяне

Спорове, по които провежда медиация
Семейни, търговски, имуществени
Професия, образование и опит, включително в сферата на разрешаването на спорове
Юридическо, обучител по медиация от 12 години, Мениджър на Споразумения
Работни езици за медиация
Английски
Правила за организиране и провеждане на медиация
Виж документа
Tарифа за провеждане на медиация
Виж документа
Контакти
гр. София

София, ул. Солунска 11, ет. 4, тел. 0885792525, office@sporazumenia.com,  www.sporazumenia.com