Медиатор Виктория Младенова

Кратко представяне

Спорове, по които провежда медиация
Търговски, граждански и други спорове между физически и/или юридически лица.
Професия, образование и опит, включително в сферата на разрешаването на спорове
магистър по икономика, с 19 годишен опит в сферата на финансовия контрол и вътрешен одит на търговски дружества
Работни езици за медиация
Български и английски
Правила за организиране и провеждане на медиация
Виж документа
Tарифа за провеждане на медиация
Виж документа
Контакти
гр. София

ж.к. Дианабад, бл.45-46, вх. Б; телефон 0886/566004; e-mail: vikimladenova@abv.bg