Медиатор Валя Станкова

Кратко представяне

Спорове, по които провежда медиация
Търговски, семейни, гражнаскоправни и интелектуална собственост.
Професия, образование и опит, включително в сферата на разрешаването на спорове
Адвокат; висше юридическо образование; опит в разрешаване на търговски спорове и спорове в областта на интелектуалната собственост- преди да са отнесени в съда и по време на съдебен процес. Обучавам медиатори.
Работни езици за медиация
български и руски език
Правила за организиране и провеждане на медиация
Виж документа
Tарифа за провеждане на медиация
Виж документа
Контакти
гр. София

гр. София 1164 ул. Якубица 2А м.т. +359 888 67 15 88; valyastankova@yahoo.com