Център АДР България ООД - София

Спорове, по които се провежда медиация
В областта на търговското, гражданското и трудовото право, бизнес спорове, спорове в областта на европейското право

Правила

(правила при провеждане на медиация)
Виж документа

Тарифа

(таксите за всички видове услуги, свързани пряко с организиране и провеждане на медиация)
Виж документа

Медиатори

(име, снимка, професия, образование и опит, видове медиация, които провежда, и работни езици)
Виж документа

Контакти

гр. София

София 1113, район Изгрев, ул.,,Фредерик Жолио Кюри" № 17, бл.2, ет.6, ап.10 тел.: 02/9799550 info@adr.bg