Медиатор Иван Паличев

Кратко представяне

Спорове, по които провежда медиация
В областта на търговското, гражданското и трудовото право, бизнес спорове, спорове в областта на европейското право.
Професия, образование и опит, включително в сферата на разрешаването на спорове
Икономист-организатор на промишленото производство, стаж от 1994 до днес
Работни езици за медиация
Италиански език, Английски език
Правила за организиране и провеждане на медиация
Виж документа
Tарифа за провеждане на медиация
Виж документа
Контакти
гр. София

София 1113, район Изгрев, ул.,,Фредерик Жолио Кюри" № 17, бл.2, ет.6, ап.10, тел.: 02/9799550, info@adr.bg, palichev@icsofia.eu