Медиатор Мария Ганчева

Кратко представяне

Спорове, по които провежда медиация
В областта на търговското, гражданското и трудовото право, бизнес спорове и спорове в областта на европейското право
Професия, образование и опит, включително в сферата на разрешаването на спорове
Адковот, висше юридическо образование, магистър по право стаж от 1997г. до днес
Работни езици за медиация
Английски език, Италиански език
Правила за организиране и провеждане на медиация
Виж документа
Tарифа за провеждане на медиация
Виж документа
Контакти
гр. София

София 1113, район Изгрев, ул.,,Фредерик Жолио Кюри" № 17, бл.2, ет.6, ап.10 тел.: 02/8700093, bgs.lawfirm@abv.bg.