Медиатор Веселина Благоева

Кратко представяне

Спорове, по които провежда медиация
В областта на търговското, гражданското и трудовото право, бизнес спорове и спорове в областта на европейското право.
Професия, образование и опит, включително в сферата на разрешаването на спорове
Адвокат, висше юридическо образование, магистър по право, стаж от 1998г. до днес
Работни езици за медиация
Англйски език, Руски език
Правила за организиране и провеждане на медиация
Виж документа
Tарифа за провеждане на медиация
Виж документа
Контакти
гр. София

София 1113, район Изгрев, ул.,,Фредерик Жолио Кюри" № 17, бл.2, ет.6, ап.10 тел.: 02 /8700093 bgs.lawfirm@abv.bg