Център ЕС ПИ ЕС ВИ БАЛАНС ООД - София

Спорове, по които се провежда медиация
търговски, трудови, имуществени

Правила

(правила при провеждане на медиация)
Виж документа

Тарифа

(таксите за всички видове услуги, свързани пряко с организиране и провеждане на медиация)
Виж документа

Медиатори

(име, снимка, професия, образование и опит, видове медиация, които провежда, и работни езици)
Виж документа

Контакти

гр. София

адрес: гр. София, 1421, район Лозенец, ул. "Цветна градина" № 21, ет. 3, ап. 5 web: www.spsvbalance.eu e-mail: spsvbalance@gmail.com