Медиатор Емил Турлаков

Кратко представяне

Спорове, по които провежда медиация
търговски и застрахователни щети
Професия, образование и опит, включително в сферата на разрешаването на спорове
в момента се занимавам със застраховане, по образование съм икономист, 21 години щети от пътно-транспортни произшествия
Работни езици за медиация
български, руски
Правила за организиране и провеждане на медиация
Виж документа
Tарифа за провеждане на медиация
Виж документа
Контакти
гр. София

ул. Панайот Волов 21, офис 1, тел. 0888 834382, eturlakov@gmail.com