Медиатор Пепи Кузева

Кратко представяне

Спорове, по които провежда медиация
Търговски, Семейни, Имуществени
Професия, образование и опит, включително в сферата на разрешаването на спорове
Юрисконсулт, Магистър по специалност "Право"
Работни езици за медиация
Български, Английски
Правила за организиране и провеждане на медиация
Виж документа
Tарифа за провеждане на медиация
Виж документа
Контакти
гр. София

гр. София, пл. "Света Неделя", № 4, ет. 4, тел: 0885 718 208 e-mail: peppy_kuzeva@abv.bg