Медиатор Таня Мъндева

Кратко представяне

Спорове, по които провежда медиация
граждански, търговски, семейни спорове, свързани с права на потребители, и други спорове между физически и/или юридически лица.
Професия, образование и опит, включително в сферата на разрешаването на спорове
Магистър психолог , сертифициран позитивен психотерапевт. Терапевтична практика към Проект „Творческо пространство за малки и големи“, при лечение на емоционални травми от отхвърляне и изоставяне на деца и възрастни, проблемни отношения с родители и авторитети, затруднения в общуването и други поведенчески проблеми и модели.
Работни езици за медиация
Български, руски
Правила за организиране и провеждане на медиация
Виж документа
Tарифа за провеждане на медиация
Виж документа
Контакти
гр. Сливен

кв. Българка, бл.9-В-8, тел.0888 077076, email: tmandeva@abv.bg