Медиатор Силвия Венциславова Хубанова

Кратко представяне

Спорове, по които провежда медиация
Разрешава търговски, имотни, договорни, семейни и трудови спорове.
Професия, образование и опит, включително в сферата на разрешаването на спорове
Психолог - консултант, Социален педагог, медиатор
Като медиатор работи от 2011г.
Работни езици за медиация
Български
Правила за организиране и провеждане на медиация
Виж документа
Tарифа за провеждане на медиация
Виж документа
Контакти
гр. Сливен

бул. „Цар Освободител“ 8 Тел.0888485381,0887260555,Email: mediacia@abv.bg https://sporbg.com