Медиатор Маргарита Георгиева Мавродиева

Кратко представяне

Спорове, по които провежда медиация
Разрешава семейни, трудови, търговски, имотни и договорни спорове.
Професия, образование и опит, включително в сферата на разрешаването на спорове
Юрист. Медиатор от 2011г.
Работни езици за медиация
Работен език-български.
Правила за организиране и провеждане на медиация
Виж документа
Tарифа за провеждане на медиация
Виж документа
Контакти
гр. Сливен

бул. „Цар Освободител“ 8 Тел.0888485381,0887260555,Email: mediacia@abv.bg https://sporbg.com