Център Възможност за всеки - Сливен

Спорове, по които се провежда медиация
Семейни, търговски, имотни, договорни и трудови спорове.

Правила

(правила при провеждане на медиация)
Виж документа

Тарифа

(таксите за всички видове услуги, свързани пряко с организиране и провеждане на медиация)
Виж документа

Медиатори

(име, снимка, професия, образование и опит, видове медиация, които провежда, и работни езици)
Виж документа

Контакти

гр. Сливен

Адрес: гр. Сливен бул. „Цар Освободител“ 8 /с/у Община Сливен , до хотел Централ/ Тел.0888485381,0887260555 Email: mediacia@abv.bg https://sporbg.com