Медиатор Даниела Петкова

Кратко представяне

Спорове, по които провежда медиация
Търговски, семейни, имуществени
Професия, образование и опит, включително в сферата на разрешаването на спорове
Инженер, икономист, две магистратури, 20 години организатор тържище и наемни отношения.
Работни езици за медиация
Български
Правила за организиране и провеждане на медиация
Виж документа
Tарифа за провеждане на медиация
Виж документа
Контакти
гр. Русе

Русе, ул. Тулча 8, вх.1, dana_pet@abv.bg, 0889477430