Медиатор Гергана Келиванова Капио

Кратко представяне

Спорове, по които провежда медиация
Семейни, имуществени, училищна медиация
Професия, образование и опит, включително в сферата на разрешаването на спорове
Икономика, коучинг и психология.
Работни езици за медиация
Български език, френски език, английски език.
Правила за организиране и провеждане на медиация
Виж документа
Tарифа за провеждане на медиация
Виж документа
Контакти
гр. Пловдив

ул. "Сливница" № 6, ет. 5, офис 8, тел: +359 889 494 697, e-mail: gergana@gerganacappio.com