Медиатор Лилия Миланова

Кратко представяне

Спорове, по които провежда медиация
Търговски и договорни. Имотни.
Професия, образование и опит, включително в сферата на разрешаването на спорове
Счетоводство и контрол, счетоводни и данъчни консултации, управление на европейски проекти, медиация.
Работни езици за медиация
Български
Правила за организиране и провеждане на медиация
Виж документа
Tарифа за провеждане на медиация
Виж документа
Контакти
гр. Пловдив

бул. "България" № 9, ет. 3, офис 12, 0888785823 lili.nik@mail.bg lili.nik.2005@gmail.com mgm_consult@mbox.is-bg