Медиатор Стефка Върбанова

Кратко представяне

Спорове, по които провежда медиация
В сферата на строителството, администрацията, образованието, и др.
Професия, образование и опит, включително в сферата на разрешаването на спорове
Строителен инженер, 38 г. стаж.
Работни езици за медиация
Български език, Руски език
Правила за организиране и провеждане на медиация
Виж документа
Tарифа за провеждане на медиация
Виж документа
Контакти
гр. Пловдив

ул." Хан Аспарух" №1, 0899266581,dragana_57@abv.bg