Център по медиация "Съгласие" - Плевен

Спорове, по които се провежда медиация
- търговски спорове;
- трудови спорове;
- семейни спорове.

Правила

(правила при провеждане на медиация)
Виж документа

Тарифа

(таксите за всички видове услуги, свързани пряко с организиране и провеждане на медиация)
Виж документа

Медиатори

(име, снимка, професия, образование и опит, видове медиация, които провежда, и работни езици)
Виж документа

Контакти

гр. Плевен

площад Възраждане №1, офис 204 тел. 0898290529 тел. 0878784496 e-mail: cmsaglasie@gmail.com