Медиатор Василиа Христева

Кратко представяне

Спорове, по които провежда медиация
Опит- Семейна медиация; Медиация при трудови спорове; Медиация на раб. място /Интереси: в спорове за интелект. собст.
Професия, образование и опит, включително в сферата на разрешаването на спорове
Професия -Психолог, Консултант Човешки ресурси - 20 год; Медиатор - 2 год.; Коуч по Емоционална интелигентност - 1 г; Оценител на интелектуална собственост -1 г. Образование - Психология и Управление на ЧР ;
Работни езици за медиация
български , английски
Правила за организиране и провеждане на медиация
Виж документа
Tарифа за провеждане на медиация
Виж документа
Контакти
гр. Пазарджик

Гр. Пазарджик, ул. Трапезица 7, ет. 3 0886 515 299 hristeva.lia@gmail.com https://vassiliablog.wordpress.com/