Медиатор Георги Алексиев

Кратко представяне

Спорове, по които провежда медиация
търговска медиация
Професия, образование и опит, включително в сферата на разрешаването на спорове
Образование - висше; специалност - "Стопанско управление" - "Управление на фирмена сигурност"
Професия - Ръководител охранителна дейност,
опит - 20 г. в системата на МВР
Работни езици за медиация
български, руски
Правила за организиране и провеждане на медиация
Виж документа
Tарифа за провеждане на медиация
Виж документа
Контакти
гр. Обзор

ул." Първомайска" №5, +359883277080; sodmmsecurity@abv.bg