Медиатор Марин Маринов Ичев

Кратко представяне

Спорове, по които провежда медиация
граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове
Професия, образование и опит, включително в сферата на разрешаването на спорове
Технически университет град Габрово
Специалност: „Автоматизация, компютърна техника и технология“
Великотърновски Университет град Велико Търново
Специалност: „Право“
Професия: Адвокат
Работни езици за медиация
Български
Правила за организиране и провеждане на медиация
Виж документа
Tарифа за провеждане на медиация
Виж документа
Контакти
гр. Ловеч

булевард "България" №1, ет. 2, офис №8 тел. 0885941144, e-mail: marichev@mail.bg