Център по Медиация "Супита" - Добрич

Спорове, по които се провежда медиация
Семейна медиация, търговски спорове, спорове между кредитори и длъжници, договорни спорове, спорове за недвижими имоти, спорове между наследници, застрахователни спорове, трудови спорове, потребителски порове.

Правила

(правила при провеждане на медиация)
Виж документа

Тарифа

(таксите за всички видове услуги, свързани пряко с организиране и провеждане на медиация)
Виж документа

Медиатори

(име, снимка, професия, образование и опит, видове медиация, които провежда, и работни езици)
Виж документа

Контакти

гр. Добрич

гр.Добрич, ул.Ген.Киселов №3, (на паркинга на съда в гр.Добрич), тел. 0877 782 218, 0878 818 913, e-mail: vpslavov8@gmail.com, ivankalazarova71@gmail.com