Медиатор Станимир Стоянов

Кратко представяне

Спорове, по които провежда медиация
Семейни спорове, спорове между наследници, спорове за недвижими имоти, трудови спорове, търговски спорове
Професия, образование и опит, включително в сферата на разрешаването на спорове
Полицай, юрист, медиатор
Работни езици за медиация
Английски, немски, нидерландски
Правила за организиране и провеждане на медиация
Виж документа
Tарифа за провеждане на медиация
Виж документа
Контакти
гр. Добрич

ул."Батак" № 2, 9300 Добрич, тел.: +359 899 89 30 06, e-mail: info@mediationexperts.eu, https://mediationexperts.eu