Медиатор Мария Миталова

Кратко представяне

Спорове, по които провежда медиация
граждански, търговски, семейни, трансгранични, трудови, вещни и бизнес спорове.
Професия, образование и опит, включително в сферата на разрешаването на спорове
АДВОКАТ, ВИСШЕ, "ПРАВО", 19 ГОДИНИ
Работни езици за медиация
РУСКИ, НЕМСКИ
Правила за организиране и провеждане на медиация
Виж документа
Tарифа за провеждане на медиация
Виж документа
Контакти
гр. Добрич

В Съдебната палата на Добрички окръжен съд и/или в сградата срещу Съдебната палата на ул. "Иван Пенаков" № 9,ет.3-10, 0884161661, e-mail: mmitalova@abv.bg.