Медиатор Даринка Дойчева

Кратко представяне

Спорове, по които провежда медиация
Граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, свързани с права на потребители, парични дългове.
Професия, образование и опит, включително в сферата на разрешаването на спорове
Образование: висше, магистър – „Икономика и организация на вътрешната търговия“;
Други професии: Експерт - вещо лице по съдебно-счетоводни експертизи; ликвидатор на предприятия; собственик на счетоводна къща.
Работни езици за медиация
български и руски
Правила за организиране и провеждане на медиация
Виж документа
Tарифа за провеждане на медиация
Виж документа
Контакти
гр. Добрич

ул.България №1, етаж 6, офис 607, Мобилен телефон: 0888991917 Имейл адрес: daridoicheva@abv.bg