Медиатор Милена Зетова

Кратко представяне

Спорове, по които провежда медиация
семейни, търговски, имуществени, трудови
Професия, образование и опит, включително в сферата на разрешаването на спорове
Икономика, право
Работни езици за медиация
български език, английски език
Правила за организиране и провеждане на медиация
Виж документа
Tарифа за провеждане на медиация
Виж документа
Контакти
гр. Димитровград

ул. "Цар Борис I" N 5, 0878219202; 0884 123 767, milenazetova1@gmail.com