Медиатор Байрям Дерменджиев

Кратко представяне

Спорове, по които провежда медиация
ТЪРГОВСКИ, СЕМЕЙНИ И ДР.
Професия, образование и опит, включително в сферата на разрешаването на спорове
АДВОКАТ, ЮРИДИЧЕСКО
Работни езици за медиация
БЪЛГАРСКИ, РУСКИ
Правила за организиране и провеждане на медиация
Виж документа
Контакти
гр. Гоце Делчев

kibieksim@abv.bg,0894450550 гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ