Медиатор Митко Тодоров

Кратко представяне

Спорове, по които провежда медиация
търговски, семейни, училищна медиация
Професия, образование и опит, включително в сферата на разрешаването на спорове
икономист
Работни езици за медиация
български, румънски, италиански, сръбски
Правила за организиране и провеждане на медиация
Виж документа
Tарифа за провеждане на медиация
Виж документа
Контакти
гр. Видин

ул."Цар Александър II" №3, ет.1, офис 13 тел. +359 878 319 280 e-mail mitkotodorov1010@abv.bg