Център за извънсъдебно разрешаване на спорове - Видин

Спорове, по които се провежда медиация
ТЪРГОВСКИ, СЕМЕЙНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ

Правила

(правила при провеждане на медиация)
Виж документа

Тарифа

(таксите за всички видове услуги, свързани пряко с организиране и провеждане на медиация)
Виж документа

Медиатори

(име, снимка, професия, образование и опит, видове медиация, които провежда, и работни езици)
Виж документа

Контакти

гр. Видин

ул."Цар Александър II" №3, ет.1, офис 13 тел. +359 878 319 280 e-mail mitkotodorov1010@abv.bg