Медиатор Красимир Кръстев

Кратко представяне

Спорове, по които провежда медиация
Търговска, семейна и административна медитация
Професия, образование и опит, включително в сферата на разрешаването на спорове
Висше юридическо, техническо лесовъдско, сертифициран медиатор от 06.06.2017 година
Работни езици за медиация
Български
Правила за организиране и провеждане на медиация
Виж документа
Tарифа за провеждане на медиация
Виж документа
Контакти
гр. Велико Търново

ул."Г. Бакалов" 6А, +359882424121, e-mail: krasi.mediation@mail.bg