Център за медиация „Итера“ - Варна

Спорове, по които се провежда медиация
търговски

Правила

(правила при провеждане на медиация)
Виж документа

Тарифа

(таксите за всички видове услуги, свързани пряко с организиране и провеждане на медиация)
Виж документа

Медиатори

(име, снимка, професия, образование и опит, видове медиация, които провежда, и работни езици)
Виж документа

Контакти

гр. Варна

адрес: гр. Варна, ул. „Славянска“ 12 e-mail: office@itera-bg.com; academy@itera-bg.com тел: 052 609 178; 052 605 430; 0884 58 58 98; 0898 522 132; www.itera.bg