Медиатор Пешка Чернокожева

Кратко представяне

Спорове, по които провежда медиация
граждански, търговски, застрахователни, вещни, семейни, трудови, междусъседски, потребителски и др.
Професия, образование и опит, включително в сферата на разрешаването на спорове
Висше юридическо образование
Адвокат с над 20 г. юридически стаж, опит в сферата на гражданско и административно право, застрахователни, търговски спорове и др.
Медиатор, вписан през 2006 г. под №20060523004 в ЕРМ
Работни езици за медиация
Български език
Правила за организиране и провеждане на медиация
Виж документа
Tарифа за провеждане на медиация
Виж документа
Контакти
гр. Бургас

гр. Бургас, ул. "Христо Ботев" № 40, ет. 2 тел. 0886854449 ел. адрес: p.chernokojeva@gmail.com