Медиатор Мариана Трифонова

Кратко представяне

Спорове, по които провежда медиация
семейни; търговски; неизпълнение по договори; етажна собственост; вещни права; наследствени спорове; трудови спорове; спорове за имоти, в т.ч. земеделски земи
Професия, образование и опит, включително в сферата на разрешаването на спорове
адвокат, с магистратура от ВИНС - Варна по икономика на недвижимата собственост, с дългогодишен опит в областта на всякакви гражданскоправни отношения, а от 2015 година активно работи с етажни собствености и управление на имоти
Работни езици за медиация
български език и руски език, турски
Правила за организиране и провеждане на медиация
Виж документа
Tарифа за провеждане на медиация
Виж документа
Контакти
гр. Бургас

гр. Бургас, ул. "Сливница" №2А, ет. 3,
моб.тел.: 0888 44 65 43; тел./факс: 056/ 84 50 67; тел. 056/ 70 07 67
е-mail: mari.ok@abv.bg