Медиатор Катя Маринова

Кратко представяне

Спорове, по които провежда медиация
провеждам медиация по гражданско правни спорове: семейно, търговско, трудово право
Професия, образование и опит, включително в сферата на разрешаването на спорове
адвокат, образование висше, опит като адвокат 18г., с извънсъдебно разрешаване на спорове се занимавам от 2г.
Работни езици за медиация
български
Правила за организиране и провеждане на медиация
Виж документа
Tарифа за провеждане на медиация
Виж документа
Контакти
гр. Бургас

ул. „Александровска“ 101, 8000 Бургас Център, 088 8306058, 056/552 127, kati_marinova@abv.bg