ПО ГРАДОВЕ

БУРГАС

Съдебната програма за медиация се подкрепя от Проекта „Медиация в подкрепа на бизнеса: Насърчаване на справедливото и целесъобразно разрешаване на спорове чрез съдебни програми за медиация“, финансиран от фондация „Америка за България“,изпълняван от „Център за разрешаване на спорове“, в периода 2016г.-2019г.

Какви са правилата

Кой ви съдейства

Как да се свържете

КОНТАКТИ:

Адрес:  гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 101, етаж 1, стая № 105

Работно време: от 9.00 до 17.00 часа всеки делничен ден.

За връзка с Центъра по медиация, можете да се свържете със съответните координатори:

За дела на Окръжен съд Бургас: Ани Цветанова – съдебен секретар,

Етаж 2, стая № 49, телефон: 056 879 462; 0886 430762

За дела на Районен съд Бургас: Христина Димова – Завеждащ служба „Гражданско деловодство“

Етаж 3, стая № 20, телефон: 056 878 863; 0887 608158

Ако желаете, може да изпратите запитване и по електронна поща на адрес:

За Окръжен съд – Бургас: judge@os-burgas.org

За Районен съд – Бургас:  rsyd_burgas@abv.bg

ВАРНА

Съдебната програма за медиация се подкрепя от Проекта „Медиация в подкрепа на бизнеса: Насърчаване на справедливото и целесъобразно разрешаване на спорове чрез съдебни програми за медиация“, финансиран от фондация „Америка за България“,изпълняван от „Център за разрешаване на спорове“, в периода 2016г.-2019г.

Какво получавате по съдебната програма във ВАРНА

Съдебната програма към Съдебен район на Окръжен съд - Варна предоставя информация и възможност за провеждане на медиация по дела, висящи пред Окръжен и Районен съд – Варна и съдилищата в Девня и Провадия. Медиациите се провеждат от медиатори обичайно в сградата на Районен съд – Варна, на ул. „Ангел Кънчев" №12, ет. 4.

Страните имат възможност да изберат медиатор и да получат съдействие за организирането на първата среща за медиация от съдебния координатор.

Медиациите се осъществяват доброволно от медиаторите и страните не заплащат за тях.

Какви са правилата

Кой ви съдейства

Как да се свържете

КОНТАКТИ  

Адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев" №12, 4 ет. (в сградата, в която се помещава СИС при ВPC).

Работното време на Центъра по медиация:

всеки делничен ден от 9 до 17 часа.

За връзка с Центъра по медиация, можете да се свържете с:

За дела на Окръжен съд Варна: Нора Великова, тел.052 623 362

За дела на Районен съд Варна: Веселина Тодорова, тел. 052 662 596

За дела на Районен съд Девня: Десислава Савова, тел. 0519 92737

За дела на Районен съд Провадия: Румен Вичев, тел. 0518 47722

Ако желаете, може да изпратите запитване по e-mail: mediation@vos.bg.

 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Съдебната програма за медиация се подкрепя от Проекта „Медиация в подкрепа на бизнеса: Насърчаване на справедливото и целесъобразно разрешаване на спорове чрез съдебни програми за медиация“, финансиран от фондация „Америка за България“,изпълняван от „Център за разрешаване на спорове“, в периода 2016г.-2019г.

Какви са правилата

Как да се свържете

ДОБРИЧ

В Съдебната палата в град Добрич е обособено помещение за провеждане на сесиите по медиация -  на разположение на медиаторите и страните безплатно.

Списък на медиаторите, сключили споразумение за сътрудничество за насочване към медиация с Окръжен съд – Добрич и с Районен съд – Добрич - вижте в документитя вдясно.

Медиатор може да бъде избран и от Единния Регистър на Медиаторите http://mediator.mjs.bg/

Какво получавате: Координаторът по медиация отговаря на въпроси и запитвания във връзка с медиацията; предоставя информация за медиаторите; предоставя образци на документи във връзка с процедурата по медиация; организира използването на помещението за медиация.

Контаки на координатора: Костадинка Георгиева – съдебен деловодител в служба   „Регистратура“ при Районен съд – Добрич.

Адрес: град Добрич, ул. „Д-р К. Стоилов“ №7, Съдебна палата;

Телефонен номер 058/652050;

email: rs_mediacia@abv.bg

Заместник на координатора:

Димитричка Димитрова – съдебен деловодител в служба   „Регистратура“ при Районен съд – Добрич.

Адрес, телефон и email : rs_mediacia@abv.bg.

ПЛЕВЕН

Съдебната програма за медиация се подкрепя от Проекта „Медиация в подкрепа на бизнеса: Насърчаване на справедливото и целесъобразно разрешаване на спорове чрез съдебни програми за медиация“, финансиран от фондация „Америка за България“,изпълняван от „Център за разрешаване на спорове“, в периода 2016г.-2019г.

Как да се свържете:

Лица за контакт в Районен съд гр. Плевен - Анета Йотова, телефон 064892972.

Правила и списък на медиаторите

СОФИЯ

Какво получавате по съдебната програма в София

Съдебната програма към Софийски Районен и Софийски градски съд предоставя информация и възможност за провеждане на медиация по дела, висящи пред двете съдилища.

Медиациите се провеждат от медиатори в сградата на Софийски Районен съд на бул. Цар Борис III. Страните имат възможност да изберат удобна за тях дата за медиация – като за всяка дата има медиатор, който поема случая съгласно график, на разположение при съдебния координатор.

Медиациите се осъществяват доброволно от медиаторите и страните не заплащат за тях.

Какви са правилата

Кой ви съдейства

Как да се свържете – контакти

ЦЕНТЪР ЗА СПОГОДБИ И МЕДИАЦИЯ (ЦСМ)
гр. София, бул. ЦАР БОРИС III № 54, ет. 2, ст. 204

За повече информация и връзка с координаторите на Програма ”Спогодби”:

Мариана Николова, Мария Георгиева - тел. 02/8955 423 за Софийски районен съд

 

Юлия Шулева - тел. 02/9219 413 за Софийски градски съд

Мобилен телефон: 0889 515 423

Eлектронна поща: spogodbi@srs.justice.bg

 

 

 

ПАЗАРДЖИК

 Какви са правилата

Кой ви съдейства

 Повече информация за програмата:

 http://rcourt-pz.info/m.htmlhttp://rcourt-pz.info/m.htmlhttp://rcourt-pz.info/m.htmlhttp://rcourt-pz.info/m.htmlhttp://rcourt-pz.info/m.htmlhttp://rcourt-pz.info/m.html

 

 

КОНТАКТИ :

Адрес: гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум" № 3, ет. 3, стая № 50

Работното време на Центъра по медиация:

всеки делничен ден от 9 до 17 часа.

За връзка с Центъра по медиация, можете да се свържете с:

За дела на Окръжен съд - Пазарджик и Районен съд - Пазарджик: Карамфилка Бонджова, тел.034 409 608

За дела на Районен съд Велинград: Ангелина Ангелова, тел. 0359 55551

За дела на Районен съд Панагюрище: Нонка Стоянова, тел. 0357 88839

За дела на Районен съд Пещера: Татяна Вълкова, тел. 0350 60151

Ако желаете, може да изпратите запитване по e-mail:

mediation@rcourt-pz.info